• Stypendia dla Młodzieży

    i TY Możesz pomóc

O naszej fundacji

Środki na działalność

Środki na naszą działalność pozyskiwane są ze zbiórek przy kościołach oraz dobrowolnych wpłat 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne. Prezes Fundacji oraz cały Zarząd pełni funkcje nie pobierając żadnych wynagrodzeń.

Cel fundacji

Celem Fundacji jest między innymi wspieranie dzieci i młodzieży w procesie edukacji przez przyznawanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów z ubogich rodzin.

STATUS FUNDACJI

Powołanie

Fundacja Światło Nadziei została powołana przez biskupa Tadeusz Rakoczego i Akcje Katolicką Diecezji Bielsko-Żywieckiej w 2003 roku. Fundacja posiada osobowość prawną, została wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym ( KRS 0000175073), uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

TAK MOŻESZ POMÓC

młodym ludziom w lepszym życiu

Przekaż swój 1%

Aktualnie rozliczając podatek dochodowy, można wskazać w PIT dla jakiej organizacji chce się przekazać 1%, a Urząd Skarbowy przekaże pieniądze na rachunek wskazanej organizacji.

NASZ KRS - 0000175073

Wpłać na konto bankowe fundacji

Nr rachunku bankowego
66 1750 0012 0000 00002660 6209
Raiffeisen Bank Polska S.A.

Zobacz jak uzyskać stypendium

dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

UCZNIOWIE GIMNAZJUM

Regulamin przyznawania stypendium dla uczniów gimnazjów

UCZNIOWIE SZKÓŁ WYŻSZYCH

Regulamin przyznawania stypendium uczniom szkół wyższych - studenci